Skip to content

10 reflektioner om marknadsläget för frilansare inom IT just nu!

Vi har tagit oss tiden att reflektera över hur konsultmarknaden för frilansare inom tech faktiskt ser ut just nu samt vad som är de största utmaningarna och trenderna. 

Här kommer 10 reflektioner baserat på våra egna erfarenheter och data från våra system:

1. Lönsamhet är fortsatt i fokus
Vi ser att färre personer förväntas göra mer, team managers får större team och man vill få ut mer effekt av färre resurser. Det görs färre nya satsningar och mer fokus läggs på core business där bevisad lönsamhet finns. 

2. Myndigheterna verkar inte bli fredade 2024
Myndigheter tog in flest konsulter tidigare i år, men där ser vi en stor skillnad. Mindre anslag, nedskärningar och förändringar intern leder till minskat intag av konsulter. 

3. Hög konkurrens på resursroller
Det är hög konkurrens bland react utvecklare, backend utvecklare och andra roller utan tydlig nisch. De mer generiska rollerna är otroligt konkurrensutsatta. Detta på grund av att beställarna har mycket att välja på. För att ge perspektiv på det så har vi ca 50-60 kandidater per uppdrag för dessa roller. 

4. Nya uppdrag får pressade priser
Dom som sitter på sina uppdrag sedan 2021-2022 och blir förlängda har inte blivit utsatta för prispress märkbart medan de som ska ut på nya uppdrag nu upplever prispressning i större utsträckning. Skillnaden beror på att de som redan har varit på företaget en tid är insatta i rollen och bolaget och värderas högre pga. detta. 

5. Fortsatt låg personalomsättning
De som är anställda är mindre benägna att testa marknaden och hitta nytt uppdrag. Finns färre uppdrag att välja mellan och anställda tenderar att sitta kvar. Det i sin tur öppnar upp för ännu färre lediga uppdrag

6. Rekrytering har visat sig bli svårt
Rekrytering har visat sig vara svårare för företagen än vad de först trodde. Man har underskattat det faktum att alla skulle ut och rekrytera, utan att alltid ha resurser och andra förutsättningar på plats för att hantera förväntningarna. Många kunder har därför tänkt om och börjat snegla på konsultlösningar vid befintliga behov. 

7. Bank, försvar, energi och AI är starka områden
Dessa områden går fortsatt bra och är stabila då de får större budgetar och satsningar på ny teknik görs. AI är något som genererar nya satsningar och startups just nu och mycket pengar läggs där. Företag har dock svårt att veta VAD dom ska göra inom AI, det är en osäkerhet där man kan behöva vägledning. Inte självklart hur och vem som ansvarar för AI-kompetens hos företag. Därför blir det nödvändigt att ha en AI-strategi. Innovation och Greenfield trendar generellt. Många personer som blivit tvungna att lämna sina trygga anställningar får möjlighet att förverkliga sina drömmar och duktig kompetens finns tillgänglig för detta.

8. Punktinsatser / definierade projekt blir vanligare
Man ser på konsulter ur ett projektperspektiv snarare än en resurs. När man har begränsad budget så väljer man att investera i konsulter för precision. Man tar in topptalanger för specifika projekt. 

9. Cloud / Infra / DevOps och Data Engineering är eftertraktade
Den typen av roller är svårare att rekrytera till eftersom att de inte är lika vanligt förekommande. Därför fortsatt högt eftertraktade. Även transformationsprojekt i legacy miljöer ser ut att bli konsult tungt då den kompetensen sällan finns inhouse och det finns ej tid att rekrytera. Dessa projekt är oftast tidskänsliga och det behöver gå fort. 

10. Högre krav på konsulter
Definitionen av en senior konsult har förändrats, nu förväntas 10+ år snarare än 6-7 år. Beställarna kan ställa de kraven för att de faktiskt kan hitta kandidaterna just nu. En annan sak som vi märker är att beställare förväntar sig att konsulten även har affärsförståelse och inte bara teknisk kompetens. Kommunikation och kunskapsspridning blir också allt viktigare för kunden och att det finns ett bestående värde även efter avslutat uppdrag. Det är även värdefullt att själv kunna hitta behov i organisationen och sånt som kunden själv inte har tänkt på. En sådan sak kan vara avgörande för hur långt uppdraget blir. 

Vi ser också att branschspecifik erfarenhet blir allt viktigare och det är viktigt att framhäva för att bli konkurrenskraftig vid intervju. Det kanske också vara en fördel att vara öppen för att återvända till tidigare kunder. Vi ser också högre krav på hybridlösningar som är 1-3 dagar på kontoret. 

Vad kan man då göra och tänka på i en mer utmanande tid som frilansare inom IT?

 •  Här kommer några av våra bästa tips:
  Sticka ut med din kunskap – skapa mervärde
 • Se till att vara up-to-date
 • Ha tydlig bild hur du kan hjälpa kunden med konkreta exempel
 • Var konsultmässig då kraven ökar
 • Lösningsorienterad
 • Rådgivande
 • Förståelse för förutsättningar
 • Flexibilitet gällande remote arbete vs arbete på kontor
 • Anpassa CV:t till olika roller
 • Intervjuträning
 • Var flexibel med priset
 • Ha en tät dialog med din kund och förmedlare


Hoppas du fann dessa reflektioner och tips värdefulla. Du kan alltid kontakta oss på Developers Bay vid frågor!


Sammanställningen är gjort av Katarina Lind (konsultansvarig) och Lubomir Struwe (säljansvarig) på Developers Bay (december 2023).

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?