Skip to content

How to pick an infrastructure as code language

Techkonsultbarometern är en årlig marknadsundersökning utförd av Developers Bay riktad mot IT-konsultmarknaden. Ambitionen är att ta tempen på hur tech-konsulter trivs och utvecklas i sina roller.

Undersökningen ger en djupare insikt i hur konsulters verklighet ser ut, vad de värdesätter i sina uppdrag och hos sina uppdragsgivare, samt hur konsultupplevelsen kan förbättras från pre-boarding till off-boarding.

Resultatet baseras på de 341 personer som svarat på enkäten. 62% av de svarande har mer än 10 års erfarenhet i sin yrkesroll och 21% har mer än 6 års erfarenhet som konsult. 78% av de svarande är enmanskonsulter, 12% är anställd i konsultbolag med mer än 20 anställda och 5% är anställda i konsultbolag med mindre än 20 anställda.

Resultatet jämförs med utfallet av Techkonsultbarometern 2022.

Några Key findings från rapporten är:

  • Hög andel jobbar helt remote (34%), majoriteten hybrid (58%) och endast 7% på plats hos kund.
  • De viktigaste faktorerna vid nytt uppdrag är möjligheten till hybrid, ersättningen och personerna i teamet.
  • Konsulterna är mer nöjda med hanteringen av dem under pågående uppdrag och tycker att pre- on- och offboarding rutinerna kan förbättras.
  • Majoriteten av konsultköparna har leverantörer som hanterar konsultadministrationen. (Två tredjedelar av konsulterna fakturerar via mellanhand och inte kunden direkt).

Ladda ner den fullständiga rapporten kostnadsfritt här.