Så tänker du kring marknadsföring för din startup eller hobbyprojekt

Så tänker du kring marknadsföring för din startup eller hobbyprojekt

Att starta företag som hobby- eller sidoprojekt och nå ut till potentiella kunder är svårt men det finns många aktiviteter inom marknadsföring att testa. I detta inlägg kommer Nils Fridlund som startade sin webbyrå, Sunbird, bredvid studier på Chalmers gå igenom vilka digitala marknadskanaler han rekommenderar i ett tidigt skede.

Inlägget utgår från att du har begränsat med tid, lite eller ingen tidigare erfarenheter av digital marknadsföring och att det inte finns någon större budget.

Första steget är en hemsida

För att jobba effektivt med digital marknadsföring behöver ni en hemsida.

Eftersom budgeten är begränsad kommer ni sannolikt inte kunna köpa exakt vilken hemsida ni vill.

Ni kan skapa en hemsida själv via en WordPress mall, WIX eller Squarespace.

Saknar ni IT-kunskaper helt och tycker allt med domäner och e-post känns skrämmande måste ni såklart ta hjälp med detta.

Det finns prisvärda lösningar såsom Fiverr och Freelancer där ni kan få in kunniga personer som vill skapa en portfolio.

Ett alternativ är självklart att köpa in en färdig hemsida av en webbyrå. Men många av de billigaste lösningarna blir inte bättre än det du gör själv.

Fördelen med att du driver skapandet av din egna hemsida är att du förstår din målgrupp och vad ni gör väldigt bra.

En hemsida kan man relativt snabbt byta. Men den grafiska profilen går inte lika snabbt att ändra då det finns ett upparbetat värde i den. Tipset är att lägga lite extra tid på den grafiska profilen och tonaliteten. 

Summering:

 • Var noga med att skapa den grafiska profilen. Den kan vara med er länge eller för alltid.
 • Försök att skapa en första hemsida själv eller ta hjälp med delar. Har du en budget för hemsida kan du självklart köpa in detta.
 • En One Pager eller väldigt simpel hemsida är bättre till en början än ingen hemsida alls.

Den första kunden är den svåraste

Om det är ett hobbyprojekt eller startup så utgår jag från att ni inte har någon form av kapital att investera i bolaget. 

Därför kommer den första kunden i allra högsta grad bistå med budget för att återinvestera i företaget.

Den första kunden är absolut svårast. Dels mentalt men också då ni saknar budget.

Jag fick in mina första kunder via familj och därefter vänner. Jag slet hårt för att göra dem nöjda då detta blev referenser till framtida potentiella kunder och gav viss betalning.

Kan ni inte använda befintligt nätverk får ni börja med organiska kanaler inom digital marknadsföring.

Organiska kanaler kan vara en väg

Mycket av den digitala marknadsföringen kräver budget då man betalar per klick till företag såsom Google eller Facebook.

Men det finns organiska kanaler där man inte betalar per klick, exempelvis sökmotoroptimering (SEO) och inlägg på sociala medier.

Det som kännetecknar båda dessa kanaler är att de brukar ta tid att nå framgång och att det kräver en del arbete under flera månaders tid innan man får genomslag.

Eftersom sociala medier är gratis och SEO kan göras på hemsidan du skapat kräver dessa inledningsvis bara tid och tålamod.

För att stå ut i bruset behöver ni på riktigt demonstrera kunskap. Ett konkreta exempel är att ni gör som följande:

 1. Ni skriver hela inlägget på er hemsida (bra för SEO)
 2. Ni postar en summering på sociala medier och länkar till inlägget (driver trafik till webbsidan)

Dessa kanaler är långsiktiga men är även för aktiva företag en bra källa för lönsam försäljning.

Efter att du fått in de första kunderna

När ni börjat få in kunder och kapital kan ni börja spendera mer.

Inledningsvis kan ni prova antingen Google Ads eller betald annonsering på sociala medier.

 • Vi rekommenderar Google Ads om det finns en tydlig definierbar tjänst som folk söker efter när de vill köpa.
 • Vi rekommenderar Facebook om det finns en tydlig målgrupp som ofta söker efter det ni erbjuder.

När trafiken ökat så pass mycket och ni har ett stadigt flöde med leads kan det vara värt att förbättra hemsidan.

En hemsida som säljer dåligt brukar vara en flaskhals för tillväxt och speglar varumärket därefter. Vår rekommendation är att kontakta en webbyrå som skräddarsyr hemsidor.

Skrivet av Nils Fridlund, grundare av Sunbird som är en webbyrå i Malmö. Nils har jobbat med skräddarsydda hemsidor i WordPress, SEO och Google Ads i över 10 år. Första åren som frilansare bredvid studier.

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?

Techkonsultbarometern 2023 – Developers Bay tar tempen på IT-konsultmarknaden

How to pick an infrastructure as code language

Techkonsultbarometern är en årlig marknadsundersökning utförd av Developers Bay riktad mot IT-konsultmarknaden. Ambitionen är att ta tempen på hur tech-konsulter trivs och utvecklas i sina roller.

Undersökningen ger en djupare insikt i hur konsulters verklighet ser ut, vad de värdesätter i sina uppdrag och hos sina uppdragsgivare, samt hur konsultupplevelsen kan förbättras från pre-boarding till off-boarding.

Resultatet baseras på de 341 personer som svarat på enkäten. 62% av de svarande har mer än 10 års erfarenhet i sin yrkesroll och 21% har mer än 6 års erfarenhet som konsult. 78% av de svarande är enmanskonsulter, 12% är anställd i konsultbolag med mer än 20 anställda och 5% är anställda i konsultbolag med mindre än 20 anställda.

Resultatet jämförs med utfallet av Techkonsultbarometern 2022.

Några Key findings från rapporten är:

 • Hög andel jobbar helt remote (34%), majoriteten hybrid (58%) och endast 7% på plats hos kund.
 • De viktigaste faktorerna vid nytt uppdrag är möjligheten till hybrid, ersättningen och personerna i teamet.
 • Konsulterna är mer nöjda med hanteringen av dem under pågående uppdrag och tycker att pre- on- och offboarding rutinerna kan förbättras.
 • Majoriteten av konsultköparna har leverantörer som hanterar konsultadministrationen. (Två tredjedelar av konsulterna fakturerar via mellanhand och inte kunden direkt).

Ladda ner den fullständiga rapporten kostnadsfritt här. 

10 reflektioner om marknadsläget för frilansare inom IT just nu!

10 reflektioner om marknadsläget för frilansare inom IT just nu!

Vi har tagit oss tiden att reflektera över hur konsultmarknaden för frilansare inom tech faktiskt ser ut just nu samt vad som är de största utmaningarna och trenderna. 

Här kommer 10 reflektioner baserat på våra egna erfarenheter och data från våra system:

1. Lönsamhet är fortsatt i fokus
Vi ser att färre personer förväntas göra mer, team managers får större team och man vill få ut mer effekt av färre resurser. Det görs färre nya satsningar och mer fokus läggs på core business där bevisad lönsamhet finns. 

2. Myndigheterna verkar inte bli fredade 2024
Myndigheter tog in flest konsulter tidigare i år, men där ser vi en stor skillnad. Mindre anslag, nedskärningar och förändringar intern leder till minskat intag av konsulter. 

3. Hög konkurrens på resursroller
Det är hög konkurrens bland react utvecklare, backend utvecklare och andra roller utan tydlig nisch. De mer generiska rollerna är otroligt konkurrensutsatta. Detta på grund av att beställarna har mycket att välja på. För att ge perspektiv på det så har vi ca 50-60 kandidater per uppdrag för dessa roller. 

4. Nya uppdrag får pressade priser
Dom som sitter på sina uppdrag sedan 2021-2022 och blir förlängda har inte blivit utsatta för prispress märkbart medan de som ska ut på nya uppdrag nu upplever prispressning i större utsträckning. Skillnaden beror på att de som redan har varit på företaget en tid är insatta i rollen och bolaget och värderas högre pga. detta. 

5. Fortsatt låg personalomsättning
De som är anställda är mindre benägna att testa marknaden och hitta nytt uppdrag. Finns färre uppdrag att välja mellan och anställda tenderar att sitta kvar. Det i sin tur öppnar upp för ännu färre lediga uppdrag

6. Rekrytering har visat sig bli svårt
Rekrytering har visat sig vara svårare för företagen än vad de först trodde. Man har underskattat det faktum att alla skulle ut och rekrytera, utan att alltid ha resurser och andra förutsättningar på plats för att hantera förväntningarna. Många kunder har därför tänkt om och börjat snegla på konsultlösningar vid befintliga behov. 

7. Bank, försvar, energi och AI är starka områden
Dessa områden går fortsatt bra och är stabila då de får större budgetar och satsningar på ny teknik görs. AI är något som genererar nya satsningar och startups just nu och mycket pengar läggs där. Företag har dock svårt att veta VAD dom ska göra inom AI, det är en osäkerhet där man kan behöva vägledning. Inte självklart hur och vem som ansvarar för AI-kompetens hos företag. Därför blir det nödvändigt att ha en AI-strategi. Innovation och Greenfield trendar generellt. Många personer som blivit tvungna att lämna sina trygga anställningar får möjlighet att förverkliga sina drömmar och duktig kompetens finns tillgänglig för detta.

8. Punktinsatser / definierade projekt blir vanligare
Man ser på konsulter ur ett projektperspektiv snarare än en resurs. När man har begränsad budget så väljer man att investera i konsulter för precision. Man tar in topptalanger för specifika projekt. 

9. Cloud / Infra / DevOps och Data Engineering är eftertraktade
Den typen av roller är svårare att rekrytera till eftersom att de inte är lika vanligt förekommande. Därför fortsatt högt eftertraktade. Även transformationsprojekt i legacy miljöer ser ut att bli konsult tungt då den kompetensen sällan finns inhouse och det finns ej tid att rekrytera. Dessa projekt är oftast tidskänsliga och det behöver gå fort. 

10. Högre krav på konsulter
Definitionen av en senior konsult har förändrats, nu förväntas 10+ år snarare än 6-7 år. Beställarna kan ställa de kraven för att de faktiskt kan hitta kandidaterna just nu. En annan sak som vi märker är att beställare förväntar sig att konsulten även har affärsförståelse och inte bara teknisk kompetens. Kommunikation och kunskapsspridning blir också allt viktigare för kunden och att det finns ett bestående värde även efter avslutat uppdrag. Det är även värdefullt att själv kunna hitta behov i organisationen och sånt som kunden själv inte har tänkt på. En sådan sak kan vara avgörande för hur långt uppdraget blir. 

Vi ser också att branschspecifik erfarenhet blir allt viktigare och det är viktigt att framhäva för att bli konkurrenskraftig vid intervju. Det kanske också vara en fördel att vara öppen för att återvända till tidigare kunder. Vi ser också högre krav på hybridlösningar som är 1-3 dagar på kontoret. 

Vad kan man då göra och tänka på i en mer utmanande tid som frilansare inom IT?

 •  Här kommer några av våra bästa tips:
  Sticka ut med din kunskap – skapa mervärde
 • Se till att vara up-to-date
 • Ha tydlig bild hur du kan hjälpa kunden med konkreta exempel
 • Var konsultmässig då kraven ökar
 • Lösningsorienterad
 • Rådgivande
 • Förståelse för förutsättningar
 • Flexibilitet gällande remote arbete vs arbete på kontor
 • Anpassa CV:t till olika roller
 • Intervjuträning
 • Var flexibel med priset
 • Ha en tät dialog med din kund och förmedlare


Hoppas du fann dessa reflektioner och tips värdefulla. Du kan alltid kontakta oss på Developers Bay vid frågor!


Sammanställningen är gjort av Katarina Lind (konsultansvarig) och Lubomir Struwe (säljansvarig) på Developers Bay (december 2023).

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?

Developers Day 2023 blev en succé!

Sveriges första utvecklargala - Developers Day 2023 blev en succé!

Under Developers Day 2023 hyllades utmärkande prestationer i techbranschen med flertal värdiga nominerade samt pristagare i nio olika kategorier. 

Den 13:e september på programmerarens dag sammanförde Developers Day profiler, experter, innovatörer och visionärer inom tech sektorn för att uppmärksamma insatser och prestationer som är värda att hylla lite extra.

Under kvällen delades prestigefyllda priser inom nio olika kategorier ut.

Årets Utvecklare: Gick till en person med djup teknisk kompetens som både löser komplexa problem med robusta lösningar och även sprider sin kunskap till andra utvecklare. Grattis, Jonas Brandvik!

Årets Open Source Contributor: Gick till en person som dedikerat och kontinuerligt bidrar till open source med sin kunskap och sina värdeskapande commits.
Grattis, Joel Arvidsson!

Årets Inspiratör: Gick till en person som lyckats skapa nyfikenhet, nya insikter och inspirerat andra till att tänka och agera på nya sätt inom tech.
Grattis, Fredrik Björeman & Kodsnack!

Årets Utbildare: Gick till en person som på ett professionellt sätt bidrar med kvalitativ kunskap och lyfter kompetensnivån inom tech.
Grattis, Muhammad Ahsan Ayaz!

Årets Innovation: Gick till ett företag som är både nytänkande och samhällsutvecklande.
Grattis, Gaia Gen!

Årets Frilansare: Gick till en person som är en förebild för andra frilansare både med sitt sätt att agera i uppdrag hos kunder och med sin generösa inställning hjälper andra frilansare att bli framgångsrika.
Grattis, Erik Hellman!

Årets CTO: Gick till en person kan balansera teknisk expertis med strategiskt tänkande, ledarskapsförmåga, effektiv kommunikation, anpassningsförmåga samt affärsmannaskap för att driva företagets framgång.
Grattis, Tobias Palmborg!

Årets IT-konsultbolag: Gick till ett IT-konsultbolag som under flera års tid bevisat att man är attraktiv och värdeskapande hos såväl medarbetare, kunder och samarbetspartners.
Grattis, B3 Consulting Group!

Hero’s Journey Award: Gick till en inspirerande individ som har övervunnit otaliga hinder på sin resa inom tech branschen och strävar efter att inspirera andra på vägen. Grattis, Khosiyat Sabir!

“Stort tack för ett jättefint ordnat event! Så roligt att träffa så många inspirerande personer inom branschen” – Katarina Carlén Lundqvist, Kommunikationschef B3 Consulting

Tack till juryn och kvällens konferencier:

Vi vill ta tillfället i akt att uttrycka vårt djupa tack till juryn, bestående av Anna Leijon, Peter Kolnhofer, Elin Ahldén, Jonas Wallenius och Erik Hedberg. Deras expertråd och noggranna bedömning av alla nominerade spelade en avgörande roll i att välja de värdiga vinnarna av årets utmärkelser. Ert engagemang och expertis är ovärderlig.

Vi vill även tacka vår utmärkta konferencier, Johan Öbrink, som med sin skicklighet, timing och charm ledde oss genom en minnesvärd kväll med skratt, spänning och inspiration.

Tack till våra sponsorer:

Utöver detta vill vi rikta ett stort tack till våra sponsorer – SALTTrueQinshift och Developers Bay. Ert stöd och engagemang har varit avgörande för att göra denna galakväll möjlig.

Developers Day 2023 var en enastående framgång som hyllade tech-världens hjältar som ofta jobbar i det tysta. Dessa utmärkelser erkände framstående prestationer och innovationer som förbättrar samhället och våra liv dagligen.

Intresserad av att delta på nästa års gala? Anmäl ditt intresse här redan nu!

För ytterligare information och samarbeten, vänligen kontakta eventansvarig Maria Windna / hello@developersday.se

 

Om Developers Day

Developers Day är en unik gala som syftar till att hylla utvecklare och techprofiler som är hjältar inom tech-industrin. Denna galakväll kommer att fira och uppmärksamma dessa yrkesgrupper som ofta jobbar i det tysta för att skapa fantastiska tekniska lösningar och innovativa produkter som förbättrar våra liv.

Vi öppnar för nomineringar till Developers Day 2024 inom kort.

Developers Day 13:e september

Nu lanseras galan Developers Day för att hylla personer och bolag i tech branschen

Developers Day äger rum på Programmerarens dag den 13:e september, en dag som firas över hela världen för att hedra utvecklare och deras bidrag till teknologins utveckling. Platsen för galan är K-märkt i Garnisonen för att hylla personer, företag och initiativ som har gjort framstående insatser inom tech-industrin. Huvudarrangör är Developers Bay, agentur och community för frilansare inom IT.

Under galan kommer utmärkelser att delas ut i olika kategorier som “Årets CTO”, “Årets Utbildare”, “Årets Utvecklare” och “Årets Impact Initiativ”. Vinnarna kommer att utses av en jury bestående av ledande personer inom tech-industrin och offentliggöras under galakvällen.

“Vi är glada över att kunna skapa en möjlighet att hylla dessa inspirerande personer, företag och initiativ som har gjort en verklig skillnad inom tech-industrin”, säger eventansvarig Maria Windna. “Denna galakväll är ett tillfälle för oss att visa vår uppskattning för enskilda individer och deras bidrag och ge dem det erkännande de förtjänar.”

Developers Day kommer att vara en festlig tillställning med trerätters middag, god dryck, lightning talks och underhållning. Bland gästerna kommer det att finnas ledande personer inom tech-industrin, investerare, entreprenörer och andra influencers inom tech-sektorn.

Biljetter till Developers Day finns tillgängliga nu på www.developersday.se. Det kommer att bli en kväll att minnas med glädje, så se till att säkra din plats idag och delta i firandet av tech-profiler och innovationer på K-märkt, Garnisonen i Stockholm den 13:e september. 

Ansvarig: Maria Windna / hello@developersday.se

How to pick an infrastructure as code language

How to pick an infrastructure as code language

You can use several languages today to define cloud infrastructure as code. Sometimes, you have a range of languages to choose from, even for a single tool.

So what language is the right choice? My intention with this article is to give you some guidance on how to pick the right language for you.

This text intentionally focuses on language choice, and not on tool features. You will still need to consider tool features, and I will briefly touch on some of these considerations, but not do a full-blown evaluation, since that would be a too large scope.

With that in mind, here are some aspects we will look at in terms of language choice:

 • Existing infrastructure code
 • Consider your target audience
 • Reduce cognitive load
 • Speed of feedback loop
 • Security considerations
 • Compliance and regulation requirements
 

Existing infrastructure code

If you inherit a lot of infrastructure already defined with some language and tool, it may be difficult to find business value to change this to something entirely new. This will need to be weighted in when choosing a language, and even more if choosing a new tool.

Do not just jump in headfirst to convert the code to something newIt is vital to understand the reasons behind the choices for the current language and tools. This is true for any non-trivial amount of infrastructure code.

I have myself been tempted on multiple occasions to switch to something I thought would be better. However, sometimes, I backed down from that after considering several points outlined below. In some other cases, we gradually changed, and that turned out to be a pretty good choice then.

If you have an infrastructure that is set up manually, aim to import that so you can manage these resources with infrastructure as code. You need to evaluate your tool choices and see what languages it will support to generate code for.

For retaining existing infrastructure as code, you will also need to consider the ability to integrate with other tool solutions:

 • CloudFormation and AWS CDK are in the same group of tools and integrate reasonably well. They do not integrate well with other tool groups (Terraform/CDKTF and Pulumi)
 • Terraform and CDKTF is in the same group of tools and has some (read) integration with CloudFormation, and thus indirectly with AWS CDK.
 • Pulumi has some (read) integrations with both Terraform and CloudFormation, and thus indirectly with AWS CDK and CDKTF

This is for integration with existing provisioned infrastructure, e.g. referencing resources in existing stacks or state storage. A more tool agnostic approach is possible as well. For example, by sharing resource references via AWS Systems Manager Parameter Store, then the underlying tools that provisioned a resource do not matter.

Consider your target audience

Who will define infrastructure? Are the application developers also responsible for the application infrastructure? Or is there a platform or operations team that handles the infrastructure?

Are there multiple groups, e.g. application developers handle “just enough infrastructure” and the more complicated parts by a platform team?

There may not be a single choice here, as the needs for each group to work efficiently with the infrastructure definitions may be different.

An application development team may work better with a different language than a platform team, since the way of working and tools used may be different.

Do not just jump in headfirst to convert the code to something new

Reduce cognitive load

Do you have an application development team that works with Java, and also will be responsible for application infrastructure? Then it may make sense to pick Java to define the infrastructure, as that may reduce the cognitive load – the amount of things you need to keep track of and handle to do the work.

If the application team does very little or no infrastructure, and a separate team handles the infrastructure which does not work with Java regularly, then a different choice may be better.

If an application development team handles some of the infrastructure, and another team the rest, then each team might benefit from different language choices.

When we talk about a cognitive load for different languages, it is not just the complexity of the language itself, but also the runtime environment and the surrounding tooling.

Which tools should we use for Python package management, virtual environments? What linters and test tools to use with Typescript, and what are the configuration settings for each of those? Are we using Gradle or Maven with Java? Should we runt terragrunt with terraform, and are we setting up tflint, tfsec or some other tools? Do we use Sceptre with CloudFormation?

If a language is not used daily, then the cognitive load may be significant each time you need to do something. In these cases, it is important to consider the languages themselves, the runtimes and the surrounding tools. Also, not just the happy day scenarios, but when things go wrong as well.

If you work with a certain language daily, then the additional cognitive load will not be that much, even if the language and tooling setup may be complex. You already manage that.

Note that reducing cognitive load does not mean you should always pick languages and ecosystems that a team already knows. If you expect the team to work with a language daily or with high frequency, it could be ok to use a new language and ecosystem. It is ok to learn something new, as long as you keep using it regularly.

 

Cognitive load and complexity of infrastructure

The cognitive load aspect load aspect may also come into play for the actual infrastructure definitions as well.

If you work on infrastructure that changes with about the same frequency as the application itself, then the added cognitive load may not be that high.

There may be infrastructure that does not change much, like virtual networks and VPN connections. Each time you actually need to change something here, there may be some additional cognitive load if you do not work with the networking daily. Thus, the life cycles of the infrastructure may affect the cognitive load.

What does this mean? It means static infrastructure that seldom changes benefit from languages that are easy to read and get into, even if you are not that familiar with the code. It also means that the language does not need to support complex logic, and a strictly declarative language may be just fine.

Infrastructure definitions which changes more often and may have more dynamic definitions, benefit from more expressive languages. The underlying representation can still be declarative.

In fact, many of the tools that support languages that are not strictly declarative, like AWS CDKCDKTFPulumi and CDK8s, generate declarative definitions under the hood.

But for reading and understanding the infrastructure definitions, a declarative language may be better for static infrastructure, which does not need any complex logic to be defined.

Of course, supporting multiple languages may add complexity as well.

 

Cognitive load and package/module management

Most infrastructure-as-code tools have some sort of module/package management support, to handle re-use and defining suitable abstraction layers for the users of a module/package.

Using those is part of the expected for each language choice. However, if you decide to support multiple languages with packages, then you will add cognitive load for the package maintainers.

For example, if you want to support Typescript, you typically need to deal with npm, with Python you deal with PyPi, Java you use Maven, C# you use NuGet, etc.

 

Cognitive load and (idiomatic) language use

If a tool support multiple languages, that means there are some restrictions on packages and/or code to work with all supported languages.

That can also be more apparent if you pick a language that may not be officially supported or have first class support, but have a supported runtime – such as the JVM or .NET runtimes.

Any such deviations might add to the cognitive load as well. Of course, the extent to which a language is used with the specific tool choice is a consideration as well. How easy is it to get help and find examples for a particular language?

 

Cognitive load across tools

Mixing multiple tool and tool families is certainly possible, but may add cognitive load as well, regardless of language. It is somewhat fuzzy at times.

 • CloudFormation and AWS CDK is in the same family in that the underlying representation used is CloudFormation, although AWS CDK introduces a few new concepts in the mix
 • Terraform and CDKTF in the same family in that the underlying representation used is Terraform, although there are a few new concepts with CDKTF also.
 • All CDK tools (AWS CDK, CDKTF, CDK8s) share some common elements as well
 • There are some similarities across all tools that use programming languages as well, including most of the supported languages
 • Both CDKTF and Pulumi have some support to use AWS CDK components in the code
 

Speed of feedback loop

It is slow to provide infrastructure, much slower than just starting an application most times. This is something to keep in mind.

Mostly, the speed of the language execution itself is not a bit factor. It is often more about the speed of the tool itself rather than the language used.

I did some experiments with AWS CDK and the time to generate the underlying CloudFormation was about the same regardless if I used Go, Typescript or Python for example.

Since there is an extra step to generate CloudFormation, or Terraform with CDKTF, there is some extra time added compared to using CloudFormation or Terraform directly. The extra time here may not be a good enough reason to avoid it.

Good type checking and tooling support in IDEs or editors can shorten feedback loop, if that exists for a language. This is typically an advantage for many regular programming languages.

Security considerations

Is the use of a particular language, its runtime and associated tooling secure? More versatile languages and tooling comes with additional risks to expose the infrastructure definitions to troublesome pieces of code.

How trustworthy are any imported packages/modules and are they locked to a specific release? Do you require fetching data from outside to import when you build your infrastructure?

What packages should be safe to import and use? Should there be guidelines and checks for how a specific language is used and what can be imported?

Again, the language runtime and the surrounding ecosystem are important to review and decide on safe usage patterns.

Compliance and regulation requirements

Your line of business may have compliance requirements that will affect language and language ecosystem choices. This is something to look at, in particular if you are introducing an entirely new language and ecosystem to the business.

Any issues are more likely around the ecosystem and tooling and practices around these than the language itself.

This also includes any potential licensing issues, although this is more likely to be a potential issue for any specific tooling or 3rd party packages used than for the language itself. Again, this may require some extra effort in particular if you are introducing a new language and ecosystem to the business.

 

An example

Setting

Let us take a fictional example. The company myexample.com has about a dozen development teams and a platform team. There are multiple solutions and services these teams work on. Some services are built with Typescript, others are built with Go.

Each development team handles infrastructure close to the application solution, e.g. services as AWS Lambda, DynamoDB, ECS Fargate, etc. They have separate accounts for development, test and production in most cases, although some environments have shared networking as well.

Networking setup, IAM, backups and baseline security setup are handled by the platform team, and they also have a mix of people that work with the infrastructure setup daily, as well as more seldom.

Teams use a mix of Serverless framework, CloudFormation and a bit of AWS CDK for their infrastructure and application deployment. There are also resources that have been set up manually. For AWS CDK, there are infrastructure resources set up in Typescript and Python.

Some teams have automated deployments, some have manual deployments.

 

Choice example

Since development teams work daily with Typescript and Go, it makes sense that those that use AWS CDK with Typescript can continue with that. It may make sense to use Go also for team infrastructure, if there are teams that use Go daily, but not Typescript.

Right now AWS CDK with Python may be an outlier, and potentially drop that and look at converting to Go or Typescript.

Platform team may benefit from having relatively static infrastructure in a more declarative format, e.g. CloudFormation YAML, Terraform HCL, or Pulumi YAML (or CUE). When a programming language would be used, one of Typescript or Go would be likely candidates. Go’s ecosystem and tools may be simpler to grasp and keep control of, and fewer 3rd party dependencies. But this would also depend on other tasks that the platform team is doing.

Technically AWS CDK, CDKTF and Pulumi all support Go and Typescript. If the platform team would build re-usable components or modules for the other teams, they would need to support multiple languages. For AWS CDK, that would mean in practice to write these components/modules in Typescript – or CloudFormation with some Typescript. It could be in HCL with some typescript or all in typescript. For Pulumi it should be possible with any of the languages.

I have avoided picking any specific tools here, since there would be a need to more in depth on the situation at myexample.com.

 

Summary

In this article I have tried to point to some considerations when picking a language for infrastructure as code, without going into much specifics for each tool.

Most of the text deals with cognitive load, which I think most times is not fully appreciated for the intended target audience of the infrastructure definition work.

One tool or language does not fit all, and sometimes it may be better to have a limited selection rather than a single choice, or a total free-for-all.

For example, I have worked with a few projects where AWS CDK using Typescript has been the tool and the language of choice for everyone. Sometimes that worked reasonably well, in others it did not work out. The threshold to work with the language and ecosystem, as well as the underlying tools, were too high for some people, and the maintenance suffered because of that.

Do you have any experiences yourself with language choices for infrastructure-as-code? What are your thoughts?

 

 

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?