Skip to content

Vi hjälpte Green Cargo att fortsätta sin digitaliseringsresa

“Samarbetet har fungerat väldigt bra och Developers Bay svarar upp med bra och relevanta profiler. Vi får bra urval när vi skickar in en förfrågan.”

– Thomas Wickman

Hur skulle du sammanfatta samarbetet med Developers Bay?

Developers Bay var intressant för oss då de har ett stort nätverk av frilansare med lång erfarenhet. Vi hade inte arbetat med just Developers Bay tidigare men de verkade passa Green Cargo och för vårt syfte att starta upp och driva ett projekt från scratch. Vi var i behov av seniora profiler när vi blev kontaktade av Madeleine på Developers Bay.

Vi tog först in Axel till UX-teamet efter att ha kollat på några olika kandidater och jämfört dem. Vi jämförde även med andra aktörer på marknaden men Axel matchade vårt behov bäst. Idag har vi två konsulter från Developers Bay där den andra är i Data Management/Analytics-teamet.

Berätta kort om Green Cargo samt vem du är?

Green Cargo är Sveriges mest erfarna aktör inom järnvägslogistik med rötter i den svenska tågtrafikens ursprung. Företaget levererar hållbara logistiklösningar och är en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 

Mitt namn är Thomas Wickman och jag är utvecklingschef på Green Cargo. Jag har hand om ett antal team som bygger interna tjänster och produkter. Historiskt sett har det mesta varit outsourcat genom att beställa hela system men idag sker både utveckling och drift inhouse med både anställda och konsulter. Teamet består av 30 personer och fokus ligger på intern personal när det kommer till järnvägslogistik men också att arbeta B2B mot externa kunder. 

Varför inleddes samarbetet med Developers Bay och vad var målet med samarbetet? 

Samarbetet med Developers Bay inleddes i samband med att en annan UX-designer slutade och kompetensgapet behövde fyllas. Vi såg ett ökat behov av kompetensen i och med vår digitaliseringsresa och vi behövde satsa på UX för att bygga användarvänliga produkter. 

Konsulten som vi tog in via Developers Bay, Axel, kom in i en tidig fas i ett redan pågående projekt som handlar om personalplanering. Han kom in i kravprocessen vilket var fördelaktigt då projektet var i ett tidigt skede. Sedan dess har Axel varit inblandad i ett flertal olika projekt och det kommer ske mycket utveckling framåt. Det är ett pågående arbete att planera processen för UX-arbetet och hur UX-teamet arbetar mot övriga delar i företaget.

Hur kommer det sig att ni valde Developers Bay för detta samarbete och vilka faktorer baserade ni ert val på?

Vi letade efter en senior profil och rätt personlighet för att passa in i teamet. De mjuka värdena var väldigt viktiga för oss, förutom rätt kompetens. Samarbetet har fungerat väldigt bra och Developers Bay svarar upp med bra och relevanta profiler. Vi får bra urval när vi skickar in en förfrågan.

Kan du dela några konkreta resultat från samarbetet?

Ett konkret resultat av samarbetet så här långt är att personalsystemet som Axel varit med och utvecklat har satts i produktion och körs som en pilot. Feedbacken än så länge har varit väldigt bra men det tar förstås tid att se effekt och systemet utvecklas ständigt.

Vad har ni för tips till andra beställare som tar in konsulter?

Mitt tips är att fokusera på både kompetens och mjuka värden för att hitta konsulter som passar in i teamet, väldigt viktigt att alla trivs. Var noga med att utvärdera personligheter med tanke på att det ska fungera långsiktigt. Ett annat tips är att öppna upp för hybridarbete för att uppdraget ska bli attraktivt för fler personer – det kräver att det arbetssättet passar projektet förstås!

Vill du stärka upp ditt Tech-team?

Fyll då i formuläret här nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vi hjälpte Green Cargo att fortsätta sin digitaliseringsresa

“Samarbetet har fungerat väldigt bra och Developers Bay svarar upp med bra och relevanta profiler. Vi får bra urval när vi skickar in en förfrågan.”

– Thomas Wickman

Hur skulle du sammanfatta samarbetet med Developers Bay?

Developers Bay var intressant för oss då de har ett stort nätverk av frilansare med lång erfarenhet. Vi hade inte arbetat med just Developers Bay tidigare men de verkade passa Green Cargo och för vårt syfte att starta upp och driva ett projekt från scratch. Vi var i behov av seniora profiler när vi blev kontaktade av Madeleine på Developers Bay.

Vi tog först in Axel till UX-teamet efter att ha kollat på några olika kandidater och jämfört dem. Vi jämförde även med andra aktörer på marknaden men Axel matchade vårt behov bäst. Idag har vi två konsulter från Developers Bay där den andra är i Data Management/Analytics-teamet.

Berätta kort om Green Cargo samt vem du är?

Green Cargo är Sveriges mest erfarna aktör inom järnvägslogistik med rötter i den svenska tågtrafikens ursprung. Företaget levererar hållbara logistiklösningar och är en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 

Mitt namn är Thomas Wickman och jag är utvecklingschef på Green Cargo. Jag har hand om ett antal team som bygger interna tjänster och produkter. Historiskt sett har det mesta varit outsourcat genom att beställa hela system men idag sker både utveckling och drift inhouse med både anställda och konsulter. Teamet består av 30 personer och fokus ligger på intern personal när det kommer till järnvägslogistik men också att arbeta B2B mot externa kunder. 

Varför inleddes samarbetet med Developers Bay och vad var målet med samarbetet? 

Samarbetet med Developers Bay inleddes i samband med att en annan UX-designer slutade och kompetensgapet behövde fyllas. Vi såg ett ökat behov av kompetensen i och med vår digitaliseringsresa och vi behövde satsa på UX för att bygga användarvänliga produkter. 

Konsulten som vi tog in via Developers Bay, Axel, kom in i en tidig fas i ett redan pågående projekt som handlar om personalplanering. Han kom in i kravprocessen vilket var fördelaktigt då projektet var i ett tidigt skede. Sedan dess har Axel varit inblandad i ett flertal olika projekt och det kommer ske mycket utveckling framåt. Det är ett pågående arbete att planera processen för UX-arbetet och hur UX-teamet arbetar mot övriga delar i företaget.

Hur kommer det sig att ni valde Developers Bay för detta samarbete och vilka faktorer baserade ni ert val på?

Vi letade efter en senior profil och rätt personlighet för att passa in i teamet. De mjuka värdena var väldigt viktiga för oss, förutom rätt kompetens. Samarbetet har fungerat väldigt bra och Developers Bay svarar upp med bra och relevanta profiler. Vi får bra urval när vi skickar in en förfrågan.

Kan du dela några konkreta resultat från samarbetet?

Ett konkret resultat av samarbetet så här långt är att personalsystemet som Axel varit med och utvecklat har satts i produktion och körs som en pilot. Feedbacken än så länge har varit väldigt bra men det tar förstås tid att se effekt och systemet utvecklas ständigt.

Vad har ni för tips till andra beställare som tar in konsulter?

Mitt tips är att fokusera på både kompetens och mjuka värden för att hitta konsulter som passar in i teamet, väldigt viktigt att alla trivs. Var noga med att utvärdera personligheter med tanke på att det ska fungera långsiktigt. Ett annat tips är att öppna upp för hybridarbete för att uppdraget ska bli attraktivt för fler personer – det kräver att det arbetssättet passar projektet förstås!

Vill du stärka upp ditt Tech-team?

Fyll då i formuläret här nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.