Skip to content

Systemutvecklare C#

Systemutvecklare C#

Uppdragsgivare: Domstolsverket
Ort: Remote
Typ: Remote
Språk: Svenska
Antällningsform: Hel- deltid – Tills vidare
Startdatum: 2023-11-20
Techstack: NLP (Natural Language Processing), Open Source

Uppdragsbeskrivning

Om kunden

Domstolsverket har i uppgift att förvalta och utveckla verksamhetsstödjande system till Sveriges domstolar. De står inför många spännande utmaningar för att digitalisera verksamheten.

Nu söker Domstolsverket expertis för en AI-maskeringtjänst. Uppdraget kan utföras av en konsult, men går även att göra i team.

– Fullständiga villkor får man ut av oss.
– Uppdraget är en kombination av fastpris och löpande.
– Uppdraget kan utföras helt på distans. Vissa möten med Domstolsverket kan komma att behöva göras på plats hos kunden.
– Sista anbudsdag är 8/11.

Uppdragsbeskrivning

Konsult/erna ska leverera en AI-lösning som ska integreras i ett systemstöd (som utvecklas av Domstolsverket) för maskering av sekretessbelagd information i allmänna handlingar. Uppdraget innebär att leverera en färdig AI-komponent till lösningen, träning av
AI-modellen, underhåll för AI-komponenten samt expertis och rådgivning.Uppdraget kommer att sträcka sig över längre tid än själva leveransen av version 1.0 och även innefatta de funktioner som benämns 2.0 samt 3.0 samt underhåll. Observera att version 2.0 och 3.0 inte är helt fastställda versioner så funktionaliteten kan ändras över tid. 
Uppdraget och utvecklingen bedrivs enligt agila principer och leveranser av funktionalitet kan således ske i mindre iterationer än vad som anges i version 1.0, 2.0 och 3.0 osv.Domstolsverket har för avsikt att över tid bygga kompetens för att kunna ta över hela förvaltningen av applikationen, även AI-komponenten.Uppdragets går ut på att leverera en AI-komponent till en egenutvecklad applikation och ska levereras så snart som möjligt från uppdragets start, dock senast Q1 2024. 
AI-komponenten ska sedan underhållas med sedvanliga uppdateringar, buggfixar och i övrigt fungera med resten av applikationen. Denna del av uppdraget kommer pågå under längre tid.
Uppdraget består även i att leverera expertis, rådgivning, kompetensöverföring och utbildning.Under avtalstiden kan det också bli aktuellt med expertis och rådgivning inom andra AI-projekt.
 

Krav

Ska-krav för konsult/konsulter:

– Konsulten ska ha erfarenhet som AI-utvecklare med kompetens inom NLP.
– Konsulten ska ha gjort ett flertal projekt inom NLP på svenska.
– Konsulten ska ha gjort AI-lösningar baserade på öppna modeller från Kungliga biblioteket.
– Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta agilt och av utvecklarnära tester.
– Konsulten ska ha hög samarbetsförmåga, kommunikativ, ansvarstagande och god problemlösningsförmåga.
– Konsulten ska vara flytande i svenska i både tal och skrift.

Ska-krav för AI-komponenten:

– AI-delen av lösningen ska levereras som en containerimage baserad på Domstolsverkets basimage.
– Hela lösningen skall byggas på Open Source komponenter då hela projektet kommer att delas med alla andra myndigheter som har liknande behov.