Skip to content

Systemutvecklare C#

Systemutvecklare C#

Uppdragsgivare: SCB
Ort: Hybrid, Örebro
Typ: Hybrid
Språk: Svenska
Antällningsform: Heltid – till 2026-01-31 med förlängning på 1+1 år
Sista ansökningsdag: 2023-11-09
Startdatum: 2023-12-01
Techstack: .NET, Azure DevOps, C#, Docker, Entity Framework, Javascript, MVC, Node js, REST/RESTful API, RabbitMQ, Redux, SQL, Signal IR, Typescript, WPF, React

Om kunden

• Sista ansökningsdag 8/11
• Presentation ut mot SCB sker 9/11
• Uppdraget utförs delvis på plats i Örebro (Minst 2dagar i veckan).
• Kravmatris kommer behöva fyllas i
• CV behöver vara på Svenska inlagt i Box
• Långt och tryggt uppdrag!

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Det innebär att de ska utveckla, framställa och sprida statistiken. Dessutom ska de samordna systemet för den officiella statistiken i Sverige.

SCB bedriver också långsiktiga samarbetsprojekt med statistikbyråer i utvecklingsländer, som finansieras av Sida.

SCB har lite drygt 1 000 medarbetare och finns i både Solna och Örebro, samt som fältintervjuare som samlar in uppgifter till deras undersökningar runtom i landet. Totalt omsätter verksamheten över en miljard kronor årligen, varav hälften är statligt anslag. SCB är en myndighet under Finansdepartementet.

 

Om teamet

SCB söker förstärkning av tre (3) st konsulter i ett utvecklarteam som arbetar med bearbetningssystem för statistik.

Uppdraget är att delta i teamets utvecklings- och förvaltningsarbete. Teamets arbetsuppgifter har en stark tonvikt inom nyutveckling, viss förvaltning förekommer.I detta team sker utveckling med React och C# i en skiktad arkitektur och en MS SQL databas i botten. Det har även tagits fram en språktolk för VTL (Validation and Transformation Language) inom ramen för utvecklingsprojektet för att hantera validering och transformation av data inom statistikproduktionen. Standarder från SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) och VTL har tillämpats. Teamet arbetar även till viss del med förvaltning av en WPF-applikation.

IT-arbete på SCB sker teambaserat, där arbete utförs både i grupp och enskilt. Agilt arbetssätt används.
 
 

Uppdragsbeskrivning

Vad uppdraget kan innefatta:

• Arbeta med krav, utveckling och test men med tonvikt på utveckling.
• Jobba med utvecklingsarbete både i front- och backend, där du arbetar med nyutveckling och viss förvaltning i befintligt system.
• Arbeta i ett team i nära samarbete med kravställare och användare.
• Tillsammans med teamet arbeta främst med system för statistikproduktion och analys på IT-
sektionen för Statistik & Analys.

 

Ska-krav

• Konsulten ska ha minst 9 års erfarenhet inom området Systemutveckling.
• Konsulten ska ha erfarenhet av C#/ASP.NET/MVC.
• Konsulten ska ha erfarenhet av HTML/CSS och JavaScript.
• Konsulten ska ha erfarenhet av React.
• Konsulten ska ha erfarenhet av WPF.
• Konsulten ska ha erfarenhet av SQL.
• Konsulten ska ha erfarenhet av Typescript.
• Konsulten ska ha erfarenhet av Entity Framework.
 

Bör-krav

• Konsulten ska ha erfarenhet av RESTful web API:er.
• Konsulten ska ha erfarenhet av Signal R.
• Konsulten ska ha erfarenhet av Redux.
• Konsulten ska ha erfarenhet av VTL.
• Konsulten ska ha erfarenhet av Material UI (MUI).
• Konsulten ska ha erfarenhet av Node JS.
• Konsulten ska ha erfarenhet av Azure DevOps server.
• Konsulten ska ha erfarenhet av Docker.
• Konsulten ska ha erfarenhet av RabbitMQ.
• Konsulten ska ha erfarenhet av SSIS.
• Konsulten ska ha erfarenhet av Enhetstester med MOQ.